Mirela Patureau despre Crocodil

posted in: Cronici | 0

Mirela Patureau observatorcultural.ro

Cea de a treia ediție a Festivalului de la Piatra Neamț, construit și gîndit de Gianina Cărbunariu, reflectă în mare parte personalitatea autoarei-regizoare, așa cum am cunsocut-o de ani de zile. Titlul general de „Succes“ mi se pare în primul rînd o invitație adresată regizorilor invitați de a-și pune întrebarea despre sensul artei lor și chiar, aș merge mai departe, între succes și eșec, ca alternativa dialectică, titlul pune de fapt o întrebare esen­țială: de ce faceți teatru? De ce venim la teatru? Între succes și eșec, miza este însă mult mai mare, cred că invitația către participanți a fost aceea a unei confruntări între căutări diverse, dar apropiate, și mai ales un schimb de priviri. Festivalul nu a fost o suită de monologuri cu mai multe variații, ci pur și simplu un dialog continuu, iar ideea de montaj – sugerată și de Radu Jude în cuvîntul ce i-a precedat proiecția filmului – mi s-a părut cea mai indicată pentru a vorbi despre acest eveniment, construit din aproape/departe, singuri/împreună și unde după fiecare spectacol imaginile se completau și răspundeau, pe ideea generală a unei coerențe tematice și coinicidențe de sensibiltăți.

(…) articol complet pe site.

Elise Wilk e o tînără autoare ce s-a impus în ultima veme, cu o preferință pentru dramele adolescenței, de la Pisica verde la Avioane de hîrtie. Cu Crocodil, realizat la Teatrul Bacovia din Bacău, inițial un monolog, ce mi s-a părut interesant și reușit, a fost pariul regizorului Horia Suru, care a divizat textul pentru patru actori. Identitatea adolescentului narator se deplasează astfel de la un personaj la altul, jocul devine viu, într-un spațiu construit și el ca un tot într-unul, rînduri de cutii-blocuri, pătrate luminoase sau locuri de joacă cu o deschidere bruscă a sălii spre orașul real (arhitectura sălii la Bacău o permitea). O deschidere spre lume, căci „în spatele greamurilor sînt oameni“. Ștefan Huluba, redevenit cu succes adolescent, împreună cu la fel de tinerii săi colegi, au adus nota de juvenilă inocență și pasiune ce îi șade bine unui Festival al Tineretului, cu succesul în în zare!